Quy tắc viết bài

Mọi thành viên viết bài bắt buộc phải tuân thủ các chuẩn mực quy tắc sau đây: Đạo văn (plagiarism): Tuyệt đối nghiêm cấm đạo văn, mọi hình ảnh, tài liệu, số liệu,… bắt buộc phải trích dẫn tác giả. Khuyến khích trích nguồn theo chuẩn IEEE, APA6. Các thành viên được yêu cầu viết …

Recommendation System with Implicit Feedback

Nội dung: Tổng quan Implicit vs Explicit Feedback Matrix factorization Matrix factorization for Explicit data Matrix factorization using Alternating Least Squares Matrix factorization using Bayesian Personalized Ranking Code 1. Tổng quan:Trước khi diễn ra cuộc tranh tài RecSys do Nexflix tổ chức, hầu hết các RecSys được xây dựng dựa trên explicit data – loại …

Content-based filtering

Các kỹ thuật xây dựng một RecSys (Recommendation System – Hệ thống khuyến nghị) chia làm 2 loại chính: Các kỹ thuật truyền thống (traditional) Kỹ thuật phi truyền thống (advanced or non-traditional) Tổng quan về các kỹ thuật cũng như ưu, nhược điểm của chúng được trình bày tại awesome post. Loạt bài RecSys …

The Components of Recommender System

Một Recommendation System (RecSys) gồm 5 thành phần chính: Data Collection and Processing Recommender Model Recommendation Post-processing Online Modules User Interface Data Collection and Processing: Luôn là bước cực kỳ quan trọng trong bất kỳ bài toán data science nào. Đầu vào là rác cho đầu ra cũng là rác, vì vậy, cần phải tốn …

Chạy nhờ WordPress.com
Tham gia