Recommendation System with Implicit Feedback

Nội dung: Tổng quan Implicit vs Explicit Feedback Matrix factorization Matrix factorization for Explicit data Matrix factorization using Alternating Least Squares Matrix factorization using Bayesian Personalized Ranking Code 1. Tổng quan:Trước khi diễn ra cuộc tranh tài RecSys do Nexflix tổ chức, hầu hết các RecSys được xây dựng dựa trên explicit data – loại …

Content-based filtering

Các kỹ thuật xây dựng một RecSys (Recommendation System – Hệ thống khuyến nghị) chia làm 2 loại chính: Các kỹ thuật truyền thống (traditional) Kỹ thuật phi truyền thống (advanced or non-traditional) Tổng quan về các kỹ thuật cũng như ưu, nhược điểm của chúng được trình bày tại awesome post. Loạt bài RecSys …

The Components of Recommender System

Một Recommendation System (RecSys) gồm 5 thành phần chính: Data Collection and Processing Recommender Model Recommendation Post-processing Online Modules User Interface Data Collection and Processing: Luôn là bước cực kỳ quan trọng trong bất kỳ bài toán data science nào. Đầu vào là rác cho đầu ra cũng là rác, vì vậy, cần phải tốn …

Chạy nhờ WordPress.com
Tham gia