Home

Tản mạn khoa học dữ liệu

Nguyễn Mạnh Trường
  • The Components of Recommender System

    Tháng Tám 16, 2019 by

    Một Recommendation System (RecSys) gồm 5 thành phần chính: Data Collection and Processing Recommender Model Recommendation Post-processing Online Modules User Interface Data Collection and Processing: Luôn là bước cực kỳ quan trọng trong bất kỳ bài toán data science nào. Đầu vào là rác cho đầu ra cũng là rác, vì vậy, cần phải tốn… Đọc thêm

  • Quy tắc viết bài

    Tháng Tám 29, 2020 by

    Mọi thành viên viết bài bắt buộc phải tuân thủ các chuẩn mực quy tắc sau đây: Đạo văn (plagiarism): Tuyệt đối nghiêm cấm đạo văn, mọi hình ảnh, tài liệu, số liệu,… bắt buộc phải trích dẫn tác giả. Khuyến khích trích nguồn theo chuẩn IEEE, APA6. Các thành viên được yêu cầu viết… Đọc thêm

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Chạy nhờ WordPress.com
Tham gia